Nowe karty parkingowe ul. RUSZNIKARSKA

Właściciele mieszkań proszeni są o odbiór kart parkingowych
do siedziby Spółdzielni w dniu 26.02.2019r. od godziny 8°° do 17°°,
w pozostałe dni w godzinach pracy Spółdzielni.

Warunkiem otrzymania nowych kart jest brak zadłużenia
oraz zwrot dotychczasowych kart.