Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKOWIAK”

Zbigniew Gawor – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Rusiłko – Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Zarudzki – Sekretarz

Maria Broda – Członek
Zbigniew Grudziński – Członek
Zofia Jakóbczyk – Członek
Piotr Łesyk – Członek
Małgorzata Tokarz – Członek
Henryk Wołoch  – Członek

 

Komisja Rewizyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKOWIAK”

Zofia Jakóbczyk – Przewodnicząca
Zbigniew Grudziński – Członek
Piotr Łesyk – Członek
Maria Broda – Członek

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKOWIAK”

Janina Żądło – Prezes Zarządu
Renata Dziekan – Członek Zarządu
Krzysztof Mucha – Członek Zarządu