Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKOWIAK”

Joanna Strzyżewska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Rusiłko – Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Zarudzki – Sekretarz

Zbigniew Grudziński – Członek
Marian Krzywda – Członek
Tadeusz Majcherczyk – Członek
Anna Ochmańska – Członek
Marian Tokarz – Członek
Ewa Wysocka – Siwek – Członek

Komisja Rewizyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKOWIAK”

Marian Tokarz – Przewodniczący
Anna Ochmańska – Członek
Marian Krzywda – Członek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKOWIAK”

Janina Żądło – Prezes Zarządu
Renata Dziekan – Członek Zarządu
Krzysztof Mucha – Członek Zarządu